Plezier, samenwerking en vertrouwen binnen teams en organisaties

  • 11 Augustus 2016
  • Jim Golstein
  • 0 Reacties
  • vertrouwen, teams, organisaties, samenwerken, functioneren

Wat maakt werken leuk? Wat motiveert mensen in organisaties? Vraag het verschillende mensen en je krijgt diverse antwoorden. Meer dan genoeg onderzoek is hier naar gedaan. Zonder nu een wetenschappelijk betoog te gaan houden, kunnen we best stellen dat de volgende punten vaak terugkomen als je deze vragen aan medewerkers stelt: een prettige samenwerking, persoonlijke ontwikkeling,  plezier in het werk, kunnen doen waar ik goed in ben, een persoonlijke bijdrage leveren, waardering, etc.

Wat medewerkers willen - wat organisaties bieden

Betrokkenheid, plezier en een hechte samenwerking zijn nu eenmaal belangrijk voor mensen. Medewerkers willen graag hun persoonlijke ambitie kwijt in het werk. In de praktijk bereiken organisaties vaak het tegenovergestelde. De intrinsieke motivatie is beperkt, er is onvoldoende onderling vertrouwen, om over passie en plezier nog maar niet te spreken…

Opvallend is dat organisaties in missie en doelstellingen bovenstaande aspecten juist als belangrijk benoemen. “plezier, samenwerking en vertrouwen zijn onze kernwaarden” dat soort teksten, je kent ze wel. Waar gaat het mis?

Gaan medewerkers beter functioneren door instrumentele beleidsvoering?

Met instrumenteel beleid, zoals het invoeren van diverse en elkaar snel opvolgende managementtools wordt getracht de persoonlijke binding, het functioneren en daarmee het resultaat te verbeteren. Denk daarbij aan  nieuwe functioneringssystematieken, werkbelevingsonderzoeken of competentiemanagement. Vaak met tegenvallend of zelfs het tegenovergestelde resultaat.

De methodieken zijn een opgave voor zowel management als medewerkers, het wordt als een noodzakelijk kwaad ervaren en het hele concept blijft kunstmatig. Zonde van alle moeite en energie! Het gevolg is dat medewerkers een kunstmatige en afgewogen beslissing maken als het om hun inzet gaat. Iedereen houdt zich enigszins op de vlakte en het professionele masker blijft op.

Meer vertrouwen, plezier, binding en succes binnen teams en organisaties

Hoe komen we dan tot een hechte organisatie, waarbij intrinsiek gemotiveerde mensen in vertrouwen en met plezier samen werken en successen behalen? Alles start met het open gesprek, elkaar daadwerkelijk leren kennen, manager en medewerker, maar ook collega’s onderling. Dat kan eenvoudig, makkelijk is het echter niet, er zit namelijk ook een uitdaging in. Een ieder zal daarbij enigszins uit de comfort zone moeten komen en zichzelf kwetsbaar op moeten durven stellen. En het lijkt wel of we dat laatste een beetje zijn kwijtgeraakt.

Terug naar de basis, de persoonlijke agenda op tafel

Kunnen en durven we elkaar in alle openheid te vertellen wat ons drijft en welke ambities we hebben? Hoe komt iemand het beste tot zijn recht en wat kan hij of zij dan voor het team betekenen? Vaak weten we dat niet eens van elkaar. Wat is iemands persoonlijke ambitie, wat zijn de organisatiedoelstellingen en waar zit dan de overeenkomst?

Terug naar de basis,  de menselijke maat, waarbij de persoonlijke agenda op tafel komt.

In mijn werk ben ik erop gericht om mensen tot hun recht te laten komen, samen plezier te beleven. Een persoonlijke benadering in het werk en het vooral niet te ingewikkeld maken is daarbij  belangrijk. Het is mijn overtuiging dat als mensen in organisaties zichzelf durven zijn en de mogelijkheid hebben echt te doen waar ze goed in zijn, succes bijna als vanzelf volgt.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat het in bovenstaande voorbeelden vaak om grotere organisaties gaat, Echter ook in het midden- en klein bedrijf is het vaak al moeilijk genoeg om mensen gemotiveerd te houden en worden er kansen gemist om mensen met meer plezier, vertrouwen en succes te laten werken.  Bij nieuwe teams of een startup is het zaak om vanaf het begin hier aan te werken, voordat ook de regel- en systeemdrift intrede doet. Gelukkig zien we dat jonge, moderne organisaties vaak gemotiveerd zijn hierop te investeren en er energie insteken, waarbij enig advies en coaching daarbij het proces kan versnellen.

Outdoorshift: teamontwikkeling, persoonlijke verhalen, maskers af!

Met mijn collega’s bij Outdoorshift focussen we ons juist op bovenstaande thema’s. Wij helpen graag mee aan teamontwikkeling, gaan op zoek naar het persoonlijke verhaal en streven ernaar dat iedereen zichzelf is en met elkaar omgaat zonder dat daarbij een masker in de weg zit. Want op je werk een rol moeten spelen en dan thuis pas weer jezelf mogen zijn, dat is echt verleden tijd.

Wij zijn er van overtuigd dat persoonlijke ambities en twijfels, die persoonlijke agenda dus, makkelijker besproken wordt in een ‘vrije’ setting. Onze programma’s zijn er op gericht dat mensen in een uitdagende omgeving al enigszins uit hun comfort zone komen en er ruimte ontstaat om ongedwongen het gesprek aan te gaan.

Daarbij hanteren we drie pijlers:

  • mensen zijn gemaakt om in beweging te zijn en om grenzen te verleggen
  • als zekerheid en gemak wordt achterlaten ontstaat ruimte voor groei en ontwikkeling
  • flow, plezier en kameraadschap vormen de basis voor persoonlijke ontwikkeling en succes

Meer informatie? 

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Maak gerust een afspraak met ons om samen eens na te denken hoe jullie teamontwikkeling een echte boost kan krijgen.

Jim Golstein

  
  
  
  

RegaeerReacties